Komplexní revitalizace bytového domu 8 bytových jednotek

Komplexní revitalizace bytového domu 8 bytových jednotek

Komplexní revitalizace bytového domu 8 bytových jednotek

  • Výměna výplní otvorů (společná okna a bytová).
  • Zateplení obvodového pláště (Extrapor-šedý 70F, tl. 120 mm).
  • Zateplení a povrchová úprava soklu XPS 100 mm.
  • Rekonstrukce střechy.
  • Kompletní hydroizolace domu.
  • Nový okapový chodník.
  • Výměna parapetů a práce klempířské.
  • Nové sušáky na prádlo.
  • Výměna hromosvodu°vč. revize.
  • Oprava svodů.
Komplexní revitalizace bytového domu 8 bytových jednotek
Komplexní revitalizace bytového domu 8 bytových jednotek
Komplexní revitalizace bytového domu 8 bytových jednotek
Komplexní revitalizace bytového domu 8 bytových jednotek
Komplexní revitalizace bytového domu 8 bytových jednotek
Kalkulace a osobní konzultace zdarma. Poskytneme vám kvalitní informace a férovou cenovou nabídku.