Projekční činnost a energetika budov

Projekční činnost a energetika budov

Vypracováváme kompletní projektové dokumentace. Zajišťujeme odborný stavební dozor. Vyřizujeme enertetické průkazy, audity, posudky pro dotace aj.

Projekční činnost

Vypracováváme projektovou dokumentaci od studie až po realizační projekt. Zajišťujeme odborný stavební dozor. Zdarma pro naše klienty zpracováváme vizualizace barevných návrhů řešení.

Naše projektové dokumentace jsou plně odpovídají nárokům dotačních programů Nová zelená úsporám a Panel 2013+ a příslušným stavebním úřadům dle zákona.

Pro naše klienty vyřizujeme:

Vypracováváme projektovou dokumentaci od studie až po realizační projekt. Zdarma pro naše klienty zpracováváme vizualizace barevných návrhů řešení. Naše projektové dokumentace jsou plně odpovídají nárokům dotačních programů Nová zelená úsporám a Panel 2013+ a příslušným stavebním úřadům dle zákona.

Vyřídíme za Vás místně příslušná povolení, nemusíte vést „papírovou válku“ s úřady.

Vypracováváme architektonické studie a designová řešení u rekonstrukcí či novostaveb rodinných i bytových domů.

Pro zjištění ceny a volné kapacity prosím vyplňte náš formulář a přibližně specifikujte rozsah prováděného díla.

Energetika budov

Pro naše klienty vyřizujeme:

Nutný dokument pro podání státní dotace Panel 2013+. Průkaz energetické náročnosti budovy je moderní verze a náhražkou tzv. Energetického průkazu budovy. Od 1. 1. 2015 musí mít tento dokument každá budova nad 1500m2 podlahové plochy umístěn na veřejně přístupném místě v budově.

Od 1. 1. 2017 se tato povinnost bude vztahovat na domy s podlahovou plochou nad 1000m2 podlahové plochy a od 1. 1. 2019 bude touto povinností dotčen každý bytový dům v ČR.

Pro bližší informace či objednání služby prosím vyplňte náš formulář nebo nás kontaktujte na uvedených telefonních číslech.

Doba vypracování PENB se pohybuje okolo 14 dnů od objednání služby.

Revitalplus s. r. o. od roku 2013 vypracovává tento dokument v rámci realizace díla všem svým klientům zdarma.

Tento dokument je ve své podstatě velmi podobný Průkazu energetické náročnosti budovy. Je to jeden z dokumentů, který doporučujeme vyhotovit jako jeden z prvních. Díky odbornému posudku zjistíte nejen stávající stav prostupu tepla, ale je v něm navrženo i vhodné řešení aktuální situace. Je to ideální studie na základě které lze odhadnou přibližnou celkovou cenu díla. Je nezbytným dokumentem pro podání státní dotace SFŽP Nová zelená úsporám.

Vypracujeme dokumentaci o aktuálním energetickém stavu budovy, způsobu využívání energie a hospodaření s energií dle § 9, zákona 406/2000 Sb. Zároveň navrhneme opatření pro dosažení energetických úspor. Tato dokumentace je nezbytná pro získání státní dotace Panel 2013+ u budov s podlahovou plochou nad 1000 m2.

Ještě před zahájením jakýchkoliv aktivit kolem revitalizace domu, doporučujeme nechat vyhotovit tzv. Energetickou studii. Jedná se o cenově nenáročný dokument, jež vlastníkům nemovitosti ukáže jaká bude tepelně izolační náročnost revitalizace a taktéž lze na základě této studie stanovit předběžný cenový rozpočet revitalizacea její návratnost v letech.

V případě, že se investor rozhodne po prostudování energetické studie zrealizovat navržená opatření, lze Energetickou studii následně použít k vyhotovení Odborného posudku Nová zelená úsporám.

Měření pomocí termokamery je ideální a cenově nenáročný způsob posouzení tepelných parametrů budovy.

Pro naše klienty zpracováváme srozumitelný dokument z provedených měření, který Vám pomůže k budoucímu vyřešení problému tepelných ztrát. Měření termovizí dovede přesně odhalit kritická místa budovy.

K termoviznímu měření navrhujeme i budoucí vhodný způsob zateplení objektu.

Kalkulace a osobní konzultace zdarma. Poskytneme vám kvalitní informace a férovou cenovou nabídku.