Dotace a financování

Dotace a financování

Zajišťujeme komplexní servis pro financování vašich projektů. Jsme úspěšní v získávání dotací.

Dotace

Pro naše klienty vyřizujeme:

Program Nová zelená úsporám pro bytové domy je dotace určena na snižování energetické náročnosti stávajících bytových domů (panelových i cihlových) na území hl. m. Prahy.

Pro získání podrobnějších informací o této dotaci pro bytové domy v Praze, prosím vyplňte náš formulář nebo nás kontaktujte na uvedených telefonních číslech.

Příjem žádostí pro bytové domy v roce 2015 byl ukončen dne 31. října.

Původní program Nová zelená úsporám z roku 2014 zaměřený na úspory energie a obnovitelné zdroje energie v rodinných domech běží beze změn. V programu je podporováno například komplexní zateplování rodinných domů, náhrada neekologického vytápění za nízko emisní zdroje a také nová výstavba domů v pasivním energetickém standardu.

Náročnost vyřízení této dotace vyvažuje výše prostředků, kterou můžete od Státního fondu životního prostředí získat. Výše schválené dotace je přímo úměrná rozsahu a kvalitě provedeného opatření. Vždy navrhujeme tu nejvhodnější variantu revitalizace v souladu s požadavky a finančními možnostmi investora.

Příjem žádostí na dotaci pro rodinné domy byl spuštěn dne 22. října 2015 a bude ukončen vyčerpáním stanovené alokace nebo nejpozději do 31. 12. 2021.

Pro získání podrobnějších informací o dotaci Nová zelená úsporám, prosím vyplňte náš formulář.

Program Panel 2013+ vznikl inovací oblíbených programů Panel a Nový panel. Při vyřizování programů PANEL a Panel 2013+ jsme získali cenné zkušenosti. Pro naše klienty jsme vždy zajistili dotaci v plné míře a bez jakéhokoliv krácení, máme tedy stoprocentní úspěšnost.

Panel 2013+ je státní dotace poskytovaná Státním fondem rozvoje bydlení. Program nabízí velmi výhodné nízkoúročené úvěry na opravy a modernizace bytových domů.

Panel 2013+ je určen pro všechny vlastníky bytových domů, bez rozdílu technologie výstavby (panelové, cihlové). Mohou jej využít družstva, společenství vlastníků, fyzické a právnické osoby, stejně jako města či obce, jež mají ve vlastnictví bytový dům.

Kalkulace a osobní konzultace zdarma. Poskytneme vám kvalitní informace a férovou cenovou nabídku.